Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Çözümlerimiz

Liderlik Dönüşüm Programları

OXIC iletişim programları farklı adımlardan oluşmaktadır.

Farkındalık Sunumu (1.5 saat)
  • Seminer şeklinde yapılan bilgilendirmeler key note şeklinde yapılmaktadır.
  • Katılımcı sayısı sınırsızdır.
  • Bu seminerler ONLINE olarak da Pandemi günleri ile birlikte ZOOM yada WEBEX üzerinden verilmeye başlanmıştır.
    Farkındalık Çalıştayı (1 veya 2 gün)
  • Çalıştay, organizasyonda olan TOXIC davranışların kaynaklarını anlamak üzerine dizayn edilmiştir.
  • Çalıştayın sonunda TOXIC davranışlar için ne yapılması gerekliliğine dair yol haritası oluşturulması hedeftir.
  • TOXIC iletişim eğitimi (2 gün) TOXIC İletişimin sebepleri, iletişim tarzları, davranış kalıpları, sabatörler, şiddetsiz iletişim ve TOXIC iletişim modeli eğitimin temelini oluşturmaktadır.

Başlamaya Hazır mısınız?