Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Çözümlerimiz

Liderlik Dönüşüm Programları

Kurumların ihtiyaçlarına göre liderlik programının modüllerinin içeriğini, içerikte bulunan simulasyon ve oyunları  revize ediyoruz. 

Liderlik Gelişimine 2 aşamada bakıyoruz. 

LİDERLİK ALGISI 

Programın bu fazı 2 modül x 2 gün olarak dizayn edilmiştir.

  • PARADİGMALARIM VE BEN

Davranış kalıplarını, paradigmaları ve bilinçsiz önyargıları fark etmeden gelişim yolculuğunda gelişim olmaz.

ETKİN VE GÜVENLİ İLETİŞİM

Etkin iletişimin temelinde 2.düzey dinleme yapabilme, geribildirim verme toxic iletişim kurmamak vardır.

2 modül boyunca bilinçli farkındalık, iyi dinleme, geribildirim verme ve farklı iletişim tarzları ile iletişim kurabilme yetkinliklerinin gelişimi ile ilgili deneyimsel çalışmalar yapılacaktır. 

LİDERLİKTE YETKİNLİKLER

Programın bu fazı 3 modül x 2 gün olarak dizayn edilmiştir.

  • KOÇLUK ve MENTORLUK

Koçluk yaklaşımı ile doğru sorular sorabilmek, ihtiyacı ve duyguyu anlayabilmek, mentorluk yaklaşımı ile de tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek son derece önemlidir.

DELEGASYON  VE  ZAMAN YÖNETİMİ

Delegasyon simülasyonu ile katılımcılar hem delegasyonun nasıl yapılması gerektiği hem de durumsal liderlik becerileri ile ilgili deneyim kazanırlar.

  • EKİP YÖNETİMİ ve İŞBİRLİĞİ

Lencinoni, Tuckman ve Belbin toerileri üzerinden hareket eden eğitim, ekip içindeki güven ilişkisinin artması, rollerin netleşmesi, ekip içi kuralların tanımlanması ile ilgili beceriler kazandırır.

Başlamaya Hazır mısınız?