Duygularım, Rollerim, İhtiyaçlarım ve Ben  

Odak Noktaları

#Duygular #Duygusalzeka #TransaksiyonelAnaliz #Gestalt #Şiddetsizİletişim #İletişim  #KişiselGelişim #Gelişim #İlişkiler 

Eğitimden Beklenen Sonuçlar

BİLİR: Hayatın içindeki rolleri anlamak için Transaksiyonel Analiz Teorisini bilir, bu rollerin içinde bulunduğu ihtiyaçları ve duyguları anlamak için şiddetsiz iletişim teorisini kullanmayı bilir. Duygularını fark eder, duyguları ile ihtiyaçları arasında köprü kurabilir.   
ANLAR:
Transaksiyonel Analiz teorisi ile birlikte ego benlik durumlarını anlar, şiddetsiz iletişim teorisinin 4 adımını anlar ve rica dili ile güven odaklı iletişim kurmayı anlar ve kullanır. Rollerin önemini anlar, her bir rolün getirdiği otopilot – ototepkisel hareketleri anlar.    
YAPAR:
Rollerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek , başkalarını ve kendini dinlemeyi, empati ile davranmayı, çatışmayı yönetmeyi, güven tabanlı iletişim kurmayı usta bir şekilde yapar.  

Hedef Kitle

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların, özellikle ekibi ile daha iyi iletişim kurmak isteyen, ekip içi işbirliğini arttırmayı hedefleyen yöneticilerin katılımına uygundur.

İçerik

 • Duygusal Zeka ve 4 aşaması (Daniel Goleman)

  • Öz Farkındalık

  • Öz Yönetim

  • Empati

  • Sosyal İletişim

 • Konfor Alanı / Güvenli Alanı Terk Etme

 • Zihnin çalışma prensibi – Otopilot – Ototepkisel davranışlar (Daniel Kahneman)

 • Duygularınızın ne kadar farkındasınız (Marshall Rosenberg)

 • İsteksizce Duygularınızın Kölesi olduğunuz, kontrol edemediğiniz oldu mu?

 • Sınırlarımız nasıl oluşuyor ?  (Fritz Perls – Gestalt)

 • Sınırların ötesinde iletişim kurmayı nasıl başarıyoruz ?

 • Gelişime direnç oluşturan ilişki tarzları (Fritz Perls – Gestalt)

 • Transaksiyonel Analiz Teorisi (Eric Berne)

 • Yaşam Pozisyonları – I am OK & I am not OK (Ian Stewart)

 • Ego Benlik Durumları (Yetişkin – Ebeveyn – Çocuk)

 • Rollerin Modları ve Enerjilerinin Ego Benlik ile ilişkisi (Eric Berne)

 • Bireysel Aksiyon Planı

Eğitim Yetkinlik İlişkisi

Davranışsal yetkinlikler : Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Empati, Çatışma Yönetimi 
Yönetsel Yetkinlikler : Kendine Liderlik , Diğerlerine Liderlik 
Öz-Gelecek Yetkinlikleri : Farklıkları Yönetme, Duygusal Çeviklik, Belirsizliği Yönetme

Amaç

İş dünyasında veya özel hayatta bir çok farklı rolü içimizde barındırıyoruz. Yönetici, çalışan , ebeveyn, çocuk, eş, arkadaş , dost vb. Her bir rolümüzün farklı ihtiyaçları var, bu ihtiyaçların farkında olarak iletişim kurmak çok önemli. Ancak günlük hayatta genelde iki veya üç role tutunuyoruz ve bu rolleri kendi kimliğimiz gibi görerek hareket ediyoruz. Çatışmaları çözememenin, güven odaklı iletişim kuramamanın, geribildirim alıp verememenin temelinde hangi rolden iletişim kurduğumuzun farkında olmamamız yatıyor. 
Bu program ile amacımız, güven odaklı iletişim kurmak için rollerimizin ve kimliğimizin ihtiyaçlarını fark etmek ve bu farkındalık ile ilişkilerde ustalaşmak. 

Süre

3 seans x 3 saat