Ekip Yönetimi ve İşbirliği      

Odak Noktaları

#EkipGelişimi #Ekipİşbirliği  #Liderlik   #İlişkiler  

Eğitimden Beklenen Sonuçlar

BİLİR : Ekip gelişiminin aşamaları, ekip içinde olan roller, rollerin sorumlulukları ve bu sorumluluklar dinamiğinin yönetilmesini bilir. İşbirliğinin sağlanması için ekip içindeki rollerin ve beklentilerin doğru bir şekilde yönetilmesi önemlidir. Lider ekip dinamiğinin yönetimini bilir.  
ANLAR : Ekip gelişiminde güven odaklı ilişki ortamının yaratılmasının gerekliliğini bilir. Ekip içinde rol dağılımını anlar, ekip üyelerinin bireysel ihtiyaçları ile nasıl ilgilenebileceğini ve bunun grup dinamiği açısından önemini anlar ve uygular.      
YAPAR:
Ekip işbirliğinin gelişimi için ekip üyelerini doğru analiz eder ve koordinasyonu doğru bir şekilde yapar. Ekiplerin gelişim döngüsü teorisini doğru bir şekilde anlar ve kendi ekibi içinde bunu ifade ederek uygular.     

Hedef Kitle

Her kademe yöneticiler.

İçerik

 • •    Ekip içi İşbirliğinin Önemi , Grup mu? Ekip mi? 
  •    Ekiplerin 5 Temel Aksaklığı Teorisi (Patrick Lencioni)
  •    Ekiplerin 5 Temel Aksaklığı Envanteri 
  •    Ekip içinde Güven tabanlı iletişimin önemi 
  •    Ekip içinde Güven Nasıl sağlanır 
  •    Ekip içinde sağlıklı çatışma ortamının yaratılması 
  •    Ekip içindeki roller  (Belbin) 
  •    Ekip içindeki rolleri belirleme envanteri 
  •    Ekiplerin Gelişim  Döngüsü (Tuckman) 
  •    Ekiplerin Gelişim Döngüsü Envanteri 
  •    Etkin ekip olmanın kuralları ve anlaşma
  •    Ekip Gelişim Aksiyon Planı

Eğitim Yetkinlik İlişkisi

Davranışsal yetkinlikler : Ekip işbirliği, Çatışma Yönetimi, Ekip Gelişim İhtiyaçlarını Anlama  
Yönetsel Yetkinlikler : Kendine Liderlik , Diğerlerine Liderlik , İlişkilere Liderlik, Ekip İşbirliğini Sağlama  
Öz-Gelecek Yetkinlikleri :
Farklıkları Yönetme, Duygusal Çeviklik  

Süre

2 seans x 3 saat  

Amaç

Takım çıkarları, bireylerin çıkarlarının önünde ise o zaman orada bir takım olmasından bahsedilebilir. Bunu sağlayabilmek için de takım oyuncularının birbirlerini paydaş olarak görmesi, birlikte çalışmaktan motive olması ve ortak hedeflerine doğru yürürken çözüm odaklı davranmaları son derece önemlidir.  
Bu program, Patrick Lencioni ‘‘Ekiplerin Beş Temel Aksaklığı’’ kitabında belirtmiş olduğu 5 temel aksaklık üzerine yapılandırılmıştır. Aynı zamanda Tuckman’ın ekiplerin gelişimi ve Belbin’in takım rolleri teorilerinin kullanılmasında ki amaç ise ekibin kendi normlarını standartlarını belirlemesi ve buna uygun rol dağılımı yapmasına destek olmaktır. 
Bu program ile amaçlanan, liderlerin ekiplerinin gelişiminde farkındalıklarını yükseltmek ve ekip işbirliğini sağlamalarında yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.