Geribildirim Vermede Ustalık    

Odak Noktaları

#Duygusalzeka #Geribildirim #Liderlik  #PerformansYönetimi #İletişim  #KişiselGelişim #Gelişim #İlişkiler 

Eğitimden Beklenen Sonuçlar

BİLİR : Geribildirim kültürünün güven tabanlı iletişimin yaratılmasında önemli bir araç olduğunu bilir. Geribildirimin, kişilerin birbirlerinin gelişimi için onlara birer ayna tutma olduğunu bilir. Kişiler, birbirlerine güven duyduğunda bu ayna tutma pratikleri gelişim sürecine hizmet eder ve yöneticiler bunu bilir. 
ANLAR : Geribildirim yöntemlerini anlar ve kullanır, geribildirim kültürünün organizasyon içinde yaygınlaşmasının önemini anlar ve herkese bu konuda rol model olur. Ekip içinde geribildirim kültürünü geliştirir ve uygular.     
YAPAR: Geribildirim kültürünü yaygınlaştırmak için geribildirim yöntemlerini doğru yerde ve doğru zamanda uygular.   

Hedef Kitle

Her kademe yöneticiler.

İçerik

 • •    Davranış kalıpları, algılar, bilinçsiz önyargılar nasıl oluşuyor ?  (Daniel Goleman , Daniel Kahneman) 
  •    Duygusal – Sosyal ve Adaptif Zeka becerileri ve iletişimdeki etkileri (David Rock, Engin Geçtan, Daniel Siegel)  
  •    İletişim tarzları & farklı iletişim tarzları  |  İletişim tarzlarının ihtiyaçları neler ? (Insight Profile) 
  •    Etkin dinleme (2.düzey dinleme)   (Tim Galleway) 
  •    Johari Window ve geribildirim etkisi (Joseph Luft ve Harrington Ingham )
  •    Anlık ve sürece dayalı Geri bildirim verme yöntemleri  
  •    Geribildirim ile ilişkili çatışmalar ve bunların yönetimi (Thomas Kilman) 
  •    Duygular & İhtiyaçlar Toxic iletişimin azaltılmasına nasıl yardımcı olur? (John Gottman) 
  •    İlişkilerde ki roller ve çatışmalara etkisi  (Transaksiyonel Analiz – Ian Stewart) 
  •    Şiddetsiz İletişim dili (gözlem, duygu, ihtiyaç ve rica) (Marshall Rosenberg) 
  •    Bireysel Aksiyon Planı  

Eğitim Yetkinlik İlişkisi

Davranışsal yetkinlikler : Geribildirim verme & Alma , Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Empati, Çatışma Yönetimi 
Yönetsel Yetkinlikler : Kendine Liderlik , Diğerlerine Liderlik , İlişkilere Liderlik 
Öz-Gelecek Yetkinlikleri : Farklıkları Yönetme, Duygusal Çeviklik 

Süre

2 seans x 3 saat  

Amaç

Geribildirim kültürünü geliştirmenin organizasyonlarda güven odaklı iletişim kurmanın temeli olduğunun farkına varmak. Güvenin olduğu ekiplerde sağlıklı geribildirim kültürü daha etkin bir şekilde oluşturulabilir. 
Bu program ile yöneticilerin geribildirim vermede ustalaşmasını sağlayarak geribildirimi günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek. Farklı durumlar ve süreçler için farklı geribildirim yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. 
Geribildirim sürecinde önemli olanın niyet – zamanlama ve söylenenler olduğunu anlamak ve geribildirim alma ve verme sürecinde niyete odaklanabilmek.