Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Insan odaklı kurumlar, insan odaklı yönetimler, insan odaklı iş modelleri, Organizasyonel Gelişim yöneticilerinin en çok konuştuğu, tartıştığı ve kurumlarının ihtiyaçlarını bu doğrultu da  değerlendirdikleri yeni yaklaşımlar. Son 20 yılda iş dünyası ne yöne doğru değişti  diye baktığımızda okun ucu hep aynı yönü gösteriyor, insan.

Reinventing Organizations

İnsan Odaklı kurumlar dendiğinde, Frederic Laloux’un 2014 yılında kaleme aldığı “Reinventing Organization” kitabında bahsetmiş olduğu geleceğin organizasyonların özelliklerinden bahsetmeden olmaz. Laloux, kitabında deneyimlerinden bahsediyor ve ticari veya ticari olmayan bir çok firmada bu yeni yaklaşımı denediklerini anlatıyor. 

Bu organizasyonların en temel özelliğinin kuralları, statüyü, görev tanımlarını odağından çıkararak  amacı odağına alan organizasyonlar olduğunu belirtiyor. 

Bu organizasyonların yönetim tarzında tahmin ederek kontrol etmek yerine, çalışanlarının yetkinliklerine Saygı duydukları , sağduyu ile yönetim var. Günümüzün VUCA dünyasında önceden plan yaparak süreçleri yönetmek, kararlar almak neredeyse imkansız ve boşu boşuna zaman kaybı. Bunun yerine çalışanlarınızın aklına ve alacağı kararlara güveneceğiniz bir yönetim modeline geçmek ve hareket alanını genişletmek önemli. 

Çalışanların değerleri, amacı ve hedefleri ile kurumun yaşam amacı, değerleri ve hedefleri uyuşursa onların sağduyusuna liderler olarak güvenebilirsiniz. 

Daha da önemlisi, insanlar duygusal zekalarını günlük iş hayatında kullanabilir hale getirdiklerinde sadece rasyonel olan “frontal kortex” i kullanmayı bırakıp içlerindeki yaratıcılık ile bambaşka alternatif ve daha verimli çözümler bulacaklardır. Hatta araştırmalar bu organizasyonlarda olan ekiplerin, duygusal zekalarının da yükseldiğini ve performanslarının arttığını söylüyor.

Çalışanların Değerlerine ve Amacına Hizmet Eden Lider Yaklaşımı

Organizasyonunuzu bu yönde geliştirmek istiyorsanız, tüm çalışanlarınıza güven tabanlı iletişim ortamı sağlamalısınız. Özellikle liderlerinizin çalışanları, daha derin, anlayarak ve hassasiyetle dinlemeye davet etmeli ve onların bu yönlerini geliştirmelisiniz. 

Tüm liderlerinizi hizmet eden lider yaklaşımı ile eğitmeli ve iletişim becerilerini bu yönde geliştirmelisiniz. 

Liderler ekipleri ile Bireysel iletişim halinde oldukları gibi, ekiplerinin de kendi aralarında aynı şekilde açık ve güvenli iletişim kurmasını sağlamalıdır. Ekip iletişiminde, sağlıklı çatışma ortamlarının yaratıldığı, geribildirim kültürünün yükseldiği, deneyim paylaşımlarının arttığı ekipler oluşturulmalı. 

Bunun için ekip içinde eş düzey koçlukların yaratılması bireysel ve ekipsel gelişimde son derece büyük önem taşımaktadır. 

İletişim dilinde yer alan semboller, statüler, genellemeler en aza indirilmeli hatta hepten ortadan kaldırılmalı ve çalışanların insan kaynağının gelişimi ile ilgili tüm süreçlerde değerlere ve kültürel özelliklere odaklanmaları desteklenmelidir.

HILL International Liderlik Gelişim Yaklaşımı

Insanı odağına alan organizasyonları, diğer organizasyonlardan ayıran en temel özellik liderlik tarzı, yaklaşımı. 

Liderler farklı rollerde çalışanlarına yaklaşıyorlar. 

Planlama, organizasyon ve koordinasyon becerilerine ihtiyaç duyduğunda yani bir işin hızlı bir şekilde tamamlanması beklendiğinde liderler, YÖNETİCİ şapkasını takıyor. 

Ekiplerine ilham vermek, gelişimine destek olmak, yönderlik yapmak istediğinde, liderlerin öncelikle çalışanların  değerlerini ihtiyaçlarını, amaçlarını anlaması gerekiyor. Liderler çalışanların ihtiyaçlarını  anlamaya çalıştıkları bu süreçte KOÇLUK becerilerini sergilerken, onları ortak ekip amacı doğrultusunda yönlendirirken LİDERLİK şapkasını takarak ilham vermeye devam ediyor. 

Bu modelde göstermediğimiz ancak inandığımız bir rol daha var, o rol de MENTORLUK

Her bir liderin, kurumun değişiminde & gelişiminde aktif rol oynaması için mutlaka mentor şapkasını da kendi ekibinin dışında olan çalışanlar için takması gerektiğine inanıyoruz.  

Çalışanlarının ihtiyaçlarını önemseyen, güven ilişkisini herşeyin önünde tutan, çalışanların gelişimi için yatırım yapan firmalarda liderlerin gelişim programları da son derece önemli hale geliyor.

HILL International “Management 2 Leadership” Programı ©

Farklı sektörlerde farklı seviyede liderler ile son yıllarda  yürüttüğümüz “Management 2 Leadership” programının, çalıştığımız kurumların gelişiminde olumlu yönde katkı sağladığını kendilerinden duyuyoruz.  

“Management 2 Leadership” Programının Mimarisi 

Her bir programa başlarken, firmanın ihtiyaçları, kültürü ve davranış modelleri doğrultusunda mimariyi ve içeriği tekrar dizayn ediyoruz. Önemli olan organizasyonun ve bireylerin gelişimine hizmet edecek programları hayata geçirebilmek.

“Management 2 Leadership” Programının içinde en çok kullandığımız modüller

Misyonumuz “PeopleAtRightPlace” her projemizde yaşattığımız, her gün birebir yaşadığımız yaşam felsefemiz oldu. Insanların değerlerine ve amaçlarına uygun yerlerde çalışmasını sağlamak, bunun için doğru analizler yapmak, doğru araçları, programları kullanmak, çalıştığımız kurumlara objektif raporlama yapma ve geribildirim vermek vazgeçilmez prensiplerimiz. 

Kişilerin organizasyon içinde etkili, verimli olmasını istiyorsanız onlara saygı duyarak desteklemek ve her kişinin başarılı olabileceği, kendine uygun bir yer olduğuna yürekten inanıyoruz. Önemli olan bu doğru yeri bulmaları, korumaları ve geliştirmeleri yönünde Organizasyonel Gelişimin uzmanları olarak bizler, liderlere ne kadar destek oluyoruz. 

Liderlere bireysel gelişimlerinde sağladığımız katkının, Bireysel değişimin, organizasyonu değiştireceğini, organizasyonların da toplumları olumlu yönde değiştireceğine inancımız ile programlarımızı “PeopleAtRightPlace” anlayışı ve tutkusu ile yürütüyoruz.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.