LİDERLİK GELİŞİM Programları 

Kurumların ihtiyaçlarına göre liderlik programının modüllerinin içeriğini, içerikte bulunan simulasyon ve oyunları  revize ediyoruz. 

 

Liderlik Gelişimine 2 aşamada bakıyoruz. 

LİDERLİK ALGISI 

Programın bu fazı 2 modül x 2 gün olarak dizayn edilmiştir.

  • PARADİGMALARIM VE BEN

        Davranış kalıplarını, paradigmaları ve bilinçsiz önyargıları fark etmeden gelişim yolculuğunda gelişim olmaz.

  • ETKİN VE GÜVENLİ İLETİŞİM

        Etkin iletişimin temelinde 2.düzey dinleme yapabilme, geribildirim verme toxic iletişim kurmamak vardır.

2 modül boyunca bilinçli farkındalık, iyi dinleme, geribildirim verme ve farklı iletişim tarzları ile iletişim kurabilme yetkinliklerinin gelişimi ile ilgili deneyimsel çalışmalar yapılacaktır. 

 

LİDERLİKTE YETKİNLİKLER

Programın bu fazı 3 modül x 2 gün olarak dizayn edilmiştir.

  • KOÇLUK ve MENTORLUK

       Koçluk yaklaşımı ile doğru sorular sorabilmek, ihtiyacı ve duyguyu anlayabilmek, mentorluk yaklaşımı ile de

       tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek son derece önemlidir.

  • DELEGASYON  VE  ZAMAN YÖNETİMİ

       Delegasyon simülasyonu ile katılımcılar hem delegasyonun nasıl yapılması gerektiği hem de durumsal liderlik

       becerileri ile ilgili deneyim kazanırlar.

  • EKİP YÖNETİMİ ve İŞBİRLİĞİ

      Lencinoni, Tuckman ve Belbin toerileri üzerinden hareket eden eğitim, ekip içindeki güven ilişkisinin artması,

      rollerin netleşmesi, ekip içi kuralların tanımlanması ile ilgili beceriler kazandırır.