İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME Programları 

Kurumlarda kültür ve çalışma ile ilgili yapılan analiz çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan değerlendirmeye baktığımızda çalışma verimliliğini etkileyen en önemli konu İLETİŞİM ve İLİŞKİLER’dir.

Ekip içinde var olan iletişim ve ilişkiler, ekip dinamiği, ekibin kendi değerlerini, prensiplerini belirlemesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.

Ekip içi işbirliği programlarını 3 modülde ele alıyoruz. Her modül 2 gün olarak dizayn edilmiştir. Modüller kurumun  ve ekibin ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmektedir. Ekibin ihtiyacını anlamak için IK ve ekip Yöneticileri ile ön görüşme yapılır. 

TANIŞMA ve GÜVEN

Ekip olarak ekibin dinamiğini, iletişim tarzını, değerlerini, farklılıkları yada benzerlikleri daha ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu modül ekibe birbirlerini daha iyi tanımaları, iletişim kurmaları, anlamaları , daha açık iletişim kurmaları için fırsat verir. Güvenin inşa edilmesi yada onarılması için bu modül olmazsa olmazdır.

ÇATIŞMA ve GELİŞİM

Sağlıklı ve güvenli ilişkilerde açık geribildirim kültürü ve çatışmalar vardır.

Bu çatışmaların sebebini anlamak, ihtiyacı görebilmek ve ekip ihtiyaçlarına paralel olacak şekilde bunları yönetmek bir sanattır. Bu modülde tüm katılımcılar bu sanatın tekniklerini deneyimlerken kendi iletişim tarzları, duyguları ve ihtiyaçlarını da keşfedecekler. Diğerlerini anlamanın yolu insanın kendini anlamasından geçer.

EKİP DİNAMİĞİNİ YARATMA

Ekip olarak yüksek performansta çalışmak için ekip içindeki roller, tanımlanan ilkeler, kurallar ve öncelikler çok büyük önem taşıyor.

Bu modül önceliklerin, rollerin, beklentilerin, prensiplerin netleştirilmesi için tasarlandı. Ekip içindeki roller dinamiktir ve akıcı ve yapıcı bir şekilde değişmelidir. Prensipler oluşturulurken bireysel öncelikler ve beklentilerin ekibin geneli ile paralellik göstermesinin sağlanması gerekir.