LSC olarak yarattığımız EKO Sistemimizde , farklı uzmanlık alanlarından organizasyonlara destek olabiliyoruz. 

Bu alanları başlıca 2 kategoride tanımlayabiliriz.

KEŞİF Programları 

İhtiyacı keşfetmek, tanımlamak, analiz etmek için hizmet eden süreçler

DÖNÜŞÜM Programları 

Davranış değişikliği yaratmak için hizmete sunulan uzun solukllu programlardır. 

KEŞİF Programları 

TOXIC İLETİŞİMDEN ARINMA

TOXIC, / Zehirli iletişim tarzının bir çok sebebi vardır, genelde çalışanlar  ve yöneticiler farkında olmadan bu ortamın yaratılmasına neden olur. 

YETKİNLİK EĞİTİMLERİ 

Çalışanların ve liderlerin belirli yetkinlik alanlarında gelişimlerini sağlamak amacıyla tasarlanmış eğitimlerdir.

Katılımcının farkındalığını yükseltmek ve aksiyon planı hazırlamasına yardımcı olmak, temel amaçtır. 

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI 

Organizasyonların mevcut yapı ve kültürlerini, çalışan algısı açısından analiz etmeleri, değerlendirmeleri ve aksiyona dönüştürme sürecinde kurumlara destek oluyoruz.

DÖNÜŞÜM Programları 

LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMLARI

Liderlik gelişim programlarımız ekip lideri, orta kademe ve üst düzey yöneticiler için tasarlanmıştır.

İlişki Odaklı Liderlik yetkinlikleri esas alınmıştır. 

 

Program 2 faz  ve 5 modül olarak dizayn edilmiştir. 

İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMA PROGRAMLARI 

Ekip içinde var olan iletişim ve ilişkiler, ekip dinamiği, ekibin kendi değerlerini, prensiplerini belirlemesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.

Ekip içi işbirliği programlarını 3 modülde ele alıyoruz.

İLETİŞİMDE ve İLİŞKİLERDE USTALIK 

İlişkilerde sorunları çözmek için ya karşımızdakini suçlarız yada onun ne istediğini anlamaya çalışırız. 

Ancak çözüm insanın önce kendisini anlamasında 

Bu eğitim sadece gönüllü bir şekilde kendini tanıma yolculuğuna çıkmak isteyen katılımcılar içindir.