Önemli ve Zor Görüşmeleri Yönetmek    

Odak Noktaları

#Duygusalzeka #ÇatışmaYönetimi  #Liderlik   #İlişkiOdaklıLiderlik #ZorGörüşmeler  #KişiselGelişim #Gelişim #İlişkiler 

Eğitimden Beklenen Sonuçlar

BİLİR : Zor görüşmelere giriş yapmayı ve yönetmeyi bilir, müzakere eder, taraflar için en fayda sağlayacak çözümler üretilmesine yardımcı olmayı bilir. 
ANLAR : Zor görüşmeleri yönetme becerilerini anlar ve uygular.  Kendi rolünü, rolünün ihtiyacını ve diğerlerinin ihtiyaçlarını anlar ve herkese fayda sağlayacak çözümler üretir.     

Hedef Kitle

Her kademe yöneticiler.

İçerik

 • Konfor Alanı / Güvenli Alanı Terk Etme

 • Zihnin çalışma prensibi – Otopilot – Ototepkisel davranışlar (Daniel Kahneman)

 • Algılar , Paradigmalar, Değerler ve Önyargılar nasıl oluşuyor ?

 • Zihinsel Sabotajcılar bizi TOXIC iletişime nasıl sürüklüyor (Petra Bock)

 • Hayata bakış açımız, yaşamı algılama şeklimiz: DEĞERLER neden önemli ?

 • Etkin Dinleme – Doğru Sorular Sorma, 2. Düzeyden Dinleme (Timothy Galleway)

 • Çatışma nedir , Çatışmaya iten dürtüler neler

 • İç benlik ile çatışma, diğerleri ile çatışma

 • Çatışma Yönetimi – 5 Çatışma Stratejisi (Thomas Kilman)

 • Önemli ve Zor Görüşmeleri Yönetmenin Adımları (Patterson, Grenny, McMillan)

  • Duygu | Niyet ile başla

  • Bakmayı Öğren | Gözlemle

  • Güveni Yükselt  | Farkına Var

  • Diyalogda Kal

  • Aşındırıcı Değil, İkna Edici Ol

  • Empati ile Dinle 

  • Aksiyon Al

 • Bireysel Aksiyon Planı

Eğitim Yetkinlik İlişkisi

Davranışsal yetkinlikler : Çatışma Yönetimi, Müzakere Etme, Güven Odaklı İletişim Kurma 
Yönetsel Yetkinlikler : Kendine Liderlik , Diğerlerine Liderlik , İlişkilere Liderlik 
Öz-Gelecek Yetkinlikleri : Farklıkları Yönetme, Duygusal Çeviklik

Amaç

Önemli ve zor görüşmeleri yönetmek her zaman kolay olmayabilir. Konu hassas olduğunda ve insanlar duygusal olarak çatışma içinde olduklarında bu görüşmeleri yönetmek için farklı bakış açıları geliştirmek ve yöntemler kullanmak gerekecektir. 
Yöneticiler, bütçe toplantılarında, performans görüşmelerinde vb. zamanlarda zorlu görüşmelerin içinde kendilerini bulabilirler. 
Bu program, yöneticilere anlaşmazlıkları anlama, müzakere etme ve sonuca ulaştırma becerisi geliştirmesini sağlar.  Bu program , sosyal bilim araştırmalarına dayanan sekiz güçlü beceriyi öğretir.

2 seans x 3 saat  

Süre