TOXIC İletişimden Arınma 

TOXIC iletişim programları farklı adımlardan oluşmaktadır.

  • Farkındalık Sunumu (1.5 saat)

         Seminer şeklinde yapılan bilgilendirmeler key note şeklinde yapılmaktadır.

         Katılımcı sayısı sınırsızdır. 

         Bu seminerler ONLINE olarak da Pandemi günleri ile birlikte ZOOM yada WEBEX

         üzerinden verilmeye başlanmıştır. 

  • Farkındalık Çalıştayı (1 veya 2 gün)

         Çalıştay , organizasyonda olan TOXIC davranışların kaynaklarını anlamak üzerine

         dizayn edilmiştir. Çalıştayın sonunda TOXIC davranışlar için ne yapılması

         gerekliliğine dair yol haritası oluşturulması hedefdir.

 

  • TOXIC iletişim eğitimi (2 gün)

        TOXIC İletişimin sebepleri, iletişim tarzları, davranış kalıpları, sabatörler,

          şiddetsiz iletişim ve TOXIC iletişim modeli eğitimin temelini oluşturmaktadır.