TOXIC İletişimden Arınma 

Odak Noktaları

#ToxicİletişimdenArınma #KonforAlanıPsikolojisi #DuygusalZeka #Duygular #İletişim  #KişiselGelişim #Gelişim #İlişkiler 

Eğitimden Beklenen Sonuçlar

BİLİR : Usta bir iletişimcinin, zehirli iletişim içerisinde olsa bile nasıl davranması gerektiğini bilir. Kendi iletişim tarzını ve diğerlerinin iletişim tarzını anlar ve bilir.  
ANLAR : Herkesin farklı iletişim tarzları ve bu iletişim içerisinde farklı ihtiyaçları olduğunu anlar. TOXIC iletişim döngüsünde kullanabileceği panzehir davranışlarını anlar ve kullanır. TOXIC İletişim teorisini anlayarak kendisinin ve diğerlerinin duygularına ve ihtiyaçlarına empati kurarak güven odaklı iletişim kurar.   
YAPAR:
İhtiyaçları doğru analiz ederek, kendisine ve diğerlerine doğru soruları sorarak ilerler, başkalarını ve kendini dinlemeyi, empati ile davranmayı, çatışmayı yönetmeyi, güven tabanlı iletişim kurmayı, kendini ve diğerlerini geliştirme odağında hareket eder. 

Hedef Kitle

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İçerik

 • İnsan biyolojisi ve sosyolojik yapısı TOXIC iletişime nasıl izin veriyor ?

 • Konfor Alanı / Güvenli Alanı Terk Etme

 • Zihnin çalışma prensibi – Otopilot – Ototepkisel davranışlar (Daniel Kahneman)

 • Algılar , Paradigmalar, Değerler ve Önyargılar nasıl oluşuyor ?

 • Zihinsel Sabotajcılar bizi TOXIC iletişime nasıl sürüklüyor (Petra Bock)

 • Hayata bakış açımız, yaşamı algılama şeklimiz: DEĞERLER neden önemli ?

 • Duygusal Zeka ve 4 aşaması (Daniel Goleman)

  • Öz Farkındalık

  • Öz Yönetim

  • Empati

  • Sosyal İletişim

 • Zihnin Tehdit algısı - SCARF Modeli (David Rock)

 • Zihnin Tehdit algısına tepkisi : Savaş – Don – Kaç Etkisi

 • TOXIC İletişim Teorisi (John Gottman)

 • TOXIC iletişim teorisi tam olarak ne demek, bilinçli / bilinçsiz biz neler yapıyoruz ?

 • TOXIC iletişim davranışları neler? İhtiyaçları neler ? Nasıl fark ederiz ve nasıl minimize edebiliriz

 • Duygularımızı tanımak, duygularımızın ne kadar farkındayız ?

 • İhtiyaçlarımızın ne kadar farkındayız, ne kadar dile getirebiliyoruz ?

 • TOXIC iletişim döngüsünde panzehir davranışları nelerdir ?

 • Panzehir iletişim tarzını nasıl uygulayabiliriz?

 • Bireysel Aksiyon Planı

Eğitim Yetkinlik İlişkisi

Davranışsal yetkinlikler : Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Empati, Çatışma Yönetimi 
Yönetsel Yetkinlikler : Kendine Liderlik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri : Farklıkları Yönetme, Duygusal Çeviklik, Belirsizliği Yönetme

Süre

Davranışsal yetkinlikler : Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Empati, Çatışma Yönetimi 
Yönetsel Yetkinlikler : Kendine Liderlik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri : Farklıkları Yönetme, Duygusal Çeviklik, Belirsizliği Yönetme

Amaç

TOXIC iletişim ne demektir, nasıl var olur, nasıl ve neden ortaya çıkar, insan yapısı buna ne kadar izin verir ve TOXIC iletişimden nasıl uzaklaşılır, neler yapılmalıdır gibi konularda bilgi ve deneyim kazanır. 
Özellikle işyerlerinde yaşanan TOXIC iletişimin sebeplerini anlamak ve bireylerin etki alanında yapabilecekleri ile ilgili farkındalık yaratmak ve beceri kazanmak. 
Kişinin kendi iletişim tarzını anlamasını sağlamak ve içinde bulunduğu ortamda bulunan iletişim tarzlarını da anlamasına yardımcı olmak. Diğerleri ile olan ilişkilerinde duygusal dayanaklığını arttırmak ve nasıl aksiyon alacağına karar vermesine destek olmaktır.